Utförande av syntetisk FFU®-sliper

Syntetiska FFU-sliprar framställs genom pultrusion som går ut på att man extruderar kontinuerliga glasfibrer som är doppade i polyuretan.

Förhöjd temperatur bidrar till att fibrerna härdar. Under produktionsprocessen kalldras profiler av syntetiskt träimiterande material placerat i en härdningsmaskin.

På så sätt får man fram ett homogent materialblock som kann skäras till upp till 12 m långa bitar. Denna process överensstämmer med ISO-normen och säkerställer en konstant kvalitetsnivå, oförändrade materialegenskaper samt att materialet är fritt från porer.

FFU-sliprarnas livslängd överstiger 50 år. Detta bekräftades återigen 2011 då de redan 30-åriga sliprarna undersöktes av det japanska institutet för tekniska undersökningar inom järnvägsbranschen. Det första projektet där man använde sig av FFU-sliprar startades 2004.

Calmmoon Rail

El sistema de protección contra el ruido del alma del carril Calmmoon actúa como una pared compacta insonorizadora sobre la vía. Las ondas sonoras emitidas por el carril en el que se coloca Calmmoon Rail se reflejan repetidamente hacia delante y hacia atrás entre el carril y la placa de blindaje. La energía sonora es absorbida, en primer lugar, por una capa de aire y un material de espuma de larga duración y, en segundo, por el laminado insonorizador de Calmmoon, que la convierte en una forma diferente de energía. El sistema Calmmoon Rail de protección contra el ruido del alma del carril incluye una chapa fina de acero galvanizado y revestido ultra duradero como elemento portante, al que va unido el laminado insonorizador Calmmoon, un material insonorizador de polietileno y dos clips de sujeción.

© All rights reserved